Categorieën
Bon Mot du Jour jargon mozeskriebels weet je wetenschapsjargon

Alice in Wonderland-syndroom

Het Alice in Wonderland-syndroom (AIWS) is een aandoening die de waarneming beïnvloedt. Objecten worden te groot (macropsie) of te klein (micropsie) waargenomen.

Categorieën
Bon Mot du Jour jargon mozeskriebels weet je wetenschapsjargon

Dunning-Kruger-effect

Dit is de benaming voor het fenomeen dat incompetente mensen hun eigen kunnen overschatten, terwijl mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, daarentegen de neiging hebben hun eigen kunnen te onderschatten.
In de woorden van Bertrand Russell: “In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn”.
(wikipedia)

Klinkt goed, he? Vooral in discussies is dit een ideale manier om aan de noodrem te trekken: “Je snapt me niet, dus je zult wel te dom zijn om het te begrijpen”. Dat is alleen niet de strekking van deze term. Eerder gaat dit effect over het inschattingsvermogen omtrent je eigen kennis en kunde.

Zie ook:

Categorieën
Bon Mot du Jour citaat mozeskriebels weet je neologismen

Immappacy, of: ongekaartheid

"The True Size of Africa," which Krause describes as his contribution to "the fight against rampant Immappacy

Immapacy -> gebrekkige geografische kennis. Misschien te vertalen met ageografisme of ongekaartheid. Afkomstig van Kai Krause die een kaart van Afrika ontwierp om te laten zien hoe groot het continent is:

Quote:

In addition to the well known social issues of illiteracy and innumeracy, there also should be such a concept as “immappacy,” meaning insufficient geographical knowledge.

Naast ongeletterdheid of ongecijferdheid gaan we nu de strijd aan om The People Without Maps te helpen (YouTube filmpje)

Andere mogelijke synoniemen: acartografisme, anatlasticiteit.

(via)

Categorieën
Bon Mot du Jour logboek mozeskriebels weet je newspeak plaatjes

Jesus Horses


Beginner’s Bible Coloring Book!, originally uploaded by The Searcher.

Dit is niet waar, maar wel leuk:
,,”A Supreme Court in Geaorgia ruled that high school biology teachers were permitted to continue using the term ‘evolution’ when teaching their classes. However as a compromise, they must now refer to dinosaurs as ‘jesus horses’.”

Categorieën
bizz-bla Bon Mot du Jour braltaal bull shit bingo jargon mozeskriebels weet je newspeak politiek jargon prietpraat spreektaal synoniemen

Asset

Asset (zn) -> gebruikt als synoniem voor kwaliteit, eigenschap. Letterlijk: bezit, goed, fig: voordeel, pluspunt, aanwinst, ~s baten

Wordt tegenwoordig vaak gebruikt om persoonlijke eigenschappen te omschrijven: ,,Een van mijn assets is om te verbinden”.
Tenenkrommende psychobabbel.

Categorieën
bizz-bla Bon Mot du Jour bull shit bingo jargon mozeskriebels weet je prietpraat spreektaal

aandrager / aanjager

aandrager / aanjager (zn)

Eufemismen voor iemand die wel misstanden signaleert maar er verder niets mee gaat doen. Hij/zij schuift graag de hete aardappel door naar anderen, zonder de vingers er aan te branden.

Categorieën
ambtenarentaal Bon Mot du Jour eufemismen jargon mozeskriebels weet je neologismen

Onthechtingstraject

onthechtingstraject (zn) een ~ doorlopen

Sommige kunstwerken uit het depot van het Instituut Collectie Nederland (ICN) worden via een internetveiling verkocht. Dit waren werken van ondermeer het Utrechtse Centraal Museum en Stedelijk Museum de Lakenhal uit Leiden. ,,Deze musea werden door het ICN uitgekozen omdat ze al bezig waren zich van hun ‘€˜overbodige’€™ kunst te ontdoen, wat in het uiterst voorzichtige jargon heet: ‘€žeen onthechtingstraject doorlopen’€?.’

(nrc handelsblad)

Categorieën
Bon Mot du Jour filmpjes mozeskriebels weet je neologismen

Bloosloos

`bloos·loos (bn.)

Kees van Kooten en Wim de Bie leggen de Nova-kijker uit wat ze bedoelen met hun nieuwe term ,,Bloosloos”:

Wat er nu gebeurt met het comadrinken, de aanpak van het tuig en de maar doorgaande topsalarissen en de niet-mindering op de topambtenarensalarissen. Weer een ton meer dan de minister-president! En die Hoogervorst die nu weer 80 keer meer verdient. Die bloost niet!
Blozen is teloorgegaan.
Dat noemen we bloosloos gedrag. Nederland is een totaal bloosloze samenleving geworden.

(nova|kootenbie fansite)

Categorieën
afko's Bon Mot du Jour eufemismen mozeskriebels weet je

NFOP’tje

NFOP (zn., afk. voor Niet Fris Onder de Pet) => ,,Dat was een typisch geval van een en-ef-oo-peetje.’’

Taaljournalist Ewoud Sanders hoort een ziekenhuisverpleger de term NFOP’tje gebruiken:

En-ef-oo-peetje – zo bleek na doorvragen – werd op zijn werk gebruikt voor patiënten die niet helemaal helder kunnen denken. Dat kan verschillende oorzaken hebben: dementie, dronkenschap, drugsgebruik of ,,erfelijke aanleg’’, lees: domheid.

Categorieën
Bon Mot du Jour jargon mozeskriebels weet je

Lake Wobegon effect

Lake Wobegon effect (zn., het ~)

De tendens om jezelf in te schatten als beter dan gemiddeld, staat bekend als het Lake Wobegon effect.
Het effect is vernoemd naar het fictieve plaatsje Lake Wobegon uit het Amerikaanse radioprogramma ‘A Prairie Home Companion’. In dit plaatsje geldt dat: “all the women are strong, all the men are good-looking, and all the children are above average”.

(via psychologie magazine, mei 2007)