Categorieën
gezegden jargon nerdspeak

Grouchomarxistisch

Grouchomarxistisch: weerzin voelend om bij een groep te horen.

Afkomstig van de uitspraak van Groucho Marx; preciezer: Marx’ ‘letter of resignation to the Friars’ Club‘:

I don’t want to belong to any club that would accept me as one of its members.
(quoteinvestigator)

Vindplaats: Vincent Wammes op Twitter

(screenshot van tweet)

Categorieën
afko's Bon Mot du Jour gezegden spreektaal

Mamil

M.a.m.i.l. (Eng., afk) -> ‘Middle Aged Men In Lycra’

Mamil’s bleken […] geen wilde dieren te zijn, maar mannen. Middle Aged Men In Lycra. Zo noemen de Ieren de mannen van middelbare leeftijd die rondracen op Tour de France-achtige fietsen in Tour-de-France-achtige outfits.

(dank Moniek Zuidema)

Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden jargon nerdspeak wetenschapsjargon

Cargocultus

Cargo cultus; houten vliegtuig
Poelepoelie, kom dan vliegtuig, kom dan!

Cargocult (Engels: transportgoederen-cultus):

  • letterlijk: de verzamelnaam voor diverse religieuze bewegingen die vanaf het einde van de negentiende eeuw ontstonden in Melanesië.
  • metaforisch: het nabootsen van handelingen en omstandigheden die eerder een goed resultaat hadden, zonder een goed inzicht in de logische samenhang tussen gevolg en de omstandigheden / oorzaken die daarvoor nodig waren.
Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden grove uitvluchten jargon neologismen nerdspeak newspeak

Eggbeater logic

Net zolang woorden en denkbeelden door elkaar husselen en nooit je ongelijk toegeven, totdat je toehoorders uit pure verwarring en vermoeidheid op- en toegeven.
(dank Monade)

Update:

Monade meldde het te hebben van wijlen Kathy Krajco:
http://narc-attack.blogspot.com/

Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden jargon nerdspeak

Skitt’s law (of: McKean’s law)

Spellingordnung, bitte!
Spellingordnung, bitte!

Er is een wetmatigheid in het aantal spelfouten dat grammaticanazi’s maken als ze anderen wijzen op taalfouten. Deze heet Skitt’s law of McKean’s law:

Any correction of the speech or writing of others will contain at least one grammatical, spelling, or typographical error.

Zie ook:

Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden jargon

Processie van Echternach

Uitdrukking gebruikt om te illustreren hoe een proces onnodig traag of inefficiënt kan verlopen: drie stappen vooruit, twee achteruit. Er zijn dus vijf stappen nodig om één stap vooruit te komen.
Deze manier van lopen was een onderdeel van de processie in Echternach. Deze staat ook wel bekend als de dansende processie.

(meer info)

Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden neologismen

Wilders-taks

Wilders-taks -> verhoging van het BTW-tarief op podiumkunsten en beeldende kunst van 6 naar 19 procent.

Goed voorstel om het beestje bij de naam te noemen door Rene Mioch:

Tweet van Rene Mioch. Tax is Engels, taks is Nederlands.

Zie ook:

Categorieën
bizz-bla Bon Mot du Jour braltaal citaat eufemismen gezegden jargon neologismen nerdspeak portmanteau spreektaal

Frenemy

friend + enemy = frenemyFrenemy -> friend + enemy

De frenemy is een collega die net een treetje hoger op de carrièreladder staat dan jij. Vaak is het óf een een verzuurde taart met overspannen eierstokken óf een gefrustreerde kwezel zonder carrièreperpectief. De frenemy verpakt pesterijen in een glimlach en een mooie roze strik.

(via NRC)

Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden jargon neologismen spreektaal

MoMA-syndroom

Het MoMA-syndroom is het tegenovergestelde van het Stendhal-syndroom, dat is genoemd naar de Franse schrijver Stendhal, die overweldigd werd door emoties na het bekijken van schilderijen van Botticelli in Florence. Het MoMA-syndroom houdt dat schilderijen die je kent van reproducties in het echt enorm tegen kunnen vallen. Ze zijn kleiner, groter, doffer, minder glad of slechter geschilderd dan je je had voorgesteld. De Amerikaanse blogger John Perrault is de eerste die deze term gebruikte.
(bron: CS NRC, 29 okt 2010)

Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden neologismen newspeak statement

Dwangmatige xenofocus

De Haagse wethouder Karsten Klein (sport) scoort punten met z’n Bon Mot du Jour: dwangmatige xenofocus. Dit is de aandoening waaraan volgens hem de lokale PVV-fractie lijdt.

Hij reageerde op de onzinnige plannen van de Haagse PVV-fractie om een allochtonenstop in te stellen voor amateurvoetbalclubs:

,,Hoe krijgt de PVV het voor elkaar om ieder maatschappelijk probleem op allochtonen te betrekken”, stelt wethouder Klein in een reactie. ,,Ik vind dat erg knap, maar ook wel vergezocht. De PVV lijdt aan een dwangmatige xenofocus. Voor een fractie die claimt midden in de Haagse samenleving te staan, is dat onverantwoord en onrealistisch”.

(bron: Algemeen Dagblad)