Categorieën
Bon Mot du Jour nederlands

In dozen doende

Geniet van de schoonheid van automatisch vertalen op ‘De in dozen doende Draad van het Nieuws‘, ofwel Boxing News Wire.

(via Taalpuristen, die het weer van Damslog hebben)

Categorieën
Bon Mot du Jour gezegden jargon nederlands neologismen taalvauten

Smurfenregel

De smurfenregel is een ezelsbruggetje voor het spellen dat soms aan kinderen geleerd wordt en dat duidelijkheid verschaft over het al dan niet schrijven van een t aan het einde van een werkwoord waarvan de stam op een t-klank eindigt. Handig! Kan veel dt-fouten voorkomen.

Voorbeelden:

 • Word(t) eens volwassen! wordt: Smurf eens volwassen!
  je hoort geen t, je schrijft dus geen t; de zin wordt dan Word eens volwassen!.
 • Brand(t) het huis af? wordt: Smurft het huis af?
  hier hoor je de t-klank, er moet dus een t toegevoegd worden; de zin wordt: Brandt het huis af?
 • Word(t) je slimmer? wordt: Smurf je …, dus Word je…

Smurfenregel op Wikipedia

Als ik hier smurf, doet het daar smurf
Als ik hier smurf, doet het daar smurf
Categorieën
Bon Mot du Jour nederlands neologismen woord van het jaar

Woord van het jaar 2008 (bis)

De verkiezing van het woord van het jaar gaat alsnog door, nadat eerder de Roze Horden de voorronden hadden gesaboteerd.
U kunt kiezen uit tien woorden die kenmerkend waren voor 2008:

 • bankendomino
 • duyvendakken
 • gastroseksueel
 • horroropa
 • hufterindex
 • slaaprijden
 • smirten
 • swaffelen
 • wiiën
 • zweef-tv

Zie de website van Van Dale.

Categorieën
Bon Mot du Jour eufemismen gezegden jargon nederlands neologismen spreektaal

Canapébenoeming

Het Woord van de Dag van 12 november 2008: is ‘Canapébenoeming’:

Canapébenoeming wordt in Vlaanderen gebruikt als iemand promotie maakt door een seksuele relatie met een hogergeplaatste aan te gaan.

Update: Marc de Coster geeft nog een extra synoniem: een Tia Hellebautsprong, naar aanleiding van de affaire van twee omhooggepromoveerde politiesecretaresses:

In politiekringen gebruikt men hiervoor de term ‘Tia Hellebaut-sprong’, naar de Olympisch kampioene van het hoogspringen, Tia Hellebaut. Het slaat op een sprong van niveau C naar niveau A41 (de op één na hoogste weddeschaal van het openbaar ambt), m.a.w. een promotie waarvoor bij anderen vele jaren ervaring, opleidingen en examens vereist zijn.

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour literair nederlands

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

Via de Taalpost-rondzendlijst: laat u automatisch ouderwetsch uitfoeteren:

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

„Daerge nochtans een Broetsel syt oft gy van een Duyvelin waert Vol Fiele trecken!”

uitgefoeterd.in1woord.nl