Categorieën
poëzie

Mijn favoriete gedicht: “Ik hield van U”

Omdat het vandaag Gedichtendag is, mijn lievelingsgedicht:

Ik hield van U

Ik hield van U. De tijd verstreek en bluste
Mijn liefde niet geheel en al misschien.
Maar laat zij u niet langer verontrusten,
Want ongelukkig wil ik u niet zien.

Ik hield van U, en zweeg en was onmachtig
-Waar schroom en jaloezie beurtelings wint-
Ik hield van u zo teder, zo waarachtig:
Bidt God dat u ooit weer zo wordt bemind.

Aleksandr Poesjkin
Gepubliceerd in: Hans Boland: Mednyj Vsadnik. De Bronzen Ruiter. (1992)

Update: ik vond de Russische brontekst en een vrije vertaling:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

(zie Ik was gek op u door Pieter Boulogne)

Categorieën
filmpjes literatuur poëzie

The Genius Of The Crowd (Charles Bukowski)

In het onvolprezen kunsttijdschrift Mr Motley (lees dat blad toch, mensen) stond een gedicht van Charles Bukowski: ‘The Genius Of The Crowd’. Het is meer een pamflet met wijsheden dan bellettrie. Hoor hoe Bukowski zelf het voorleest en lees verderop de tekst nog eens na.

There Is Enough Treachery, Hatred, Violence,
Absurdity In The Average Human Being
To Supply Any Given Army On Any Given Day.

AND The Best At Murder Are Those Who Preach Against It.
AND The Best At Hate Are Those Who Preach LOVE
AND THE BEST AT WAR
-FINALLY- ARE THOSE WHO PREACH
PEACE

Those Who Preach God
Need God
Those Who Preach Peace
Do Not Have Peace
Those Who Preach Peace
Do Not Have Love

Beware The Preachers
Beware The Knowers
Beware Those Who Are Always Reading Books
Beware Those Who Either Detest Poverty
Or Are Proud Of It

Beware Those Quick To Praise
For They Need Praise In Return
Beware Those Who Are Quick To Censor
They Are Afraid Of What They Do Not Know
Beware Those Who Seek Constant Crowds For
They Are Nothing Alone

Beware
The Average Man
The Average Woman
BEWARE Their Love

Their love is Average, seeks
Average
But There Is Genius In Their Hatred
There Is Enough Genius In Their
Hatred To Kill You, To Kill
Anybody.

Not Wanting Solitude
Not Understanding Solitude
They Will Attempt To Destroy
Anything
That Differs
From Their Own

Not Being Able
To Create Art
They Will Not
Understand Art

They Will Consider Their Failure
As Creators
Only As A Failure
Of The World

Not Being Able To Love Fully
They Will BELIEVE Your Love
Incomplete
AND THEN THEY WILL HATE
YOU

And Their Hatred Will Be Perfect
Like A Shining Diamond
Like A Knife
Like A Mountain
LIKE A TIGER
LIKE Hemlock

Their Finest
ART

The Genius of the Crowd (1966)

Noot: het viel me op dat uit het filmpje de strofen vanaf  “Those Who Preach God Need God” tot en met “They Are Nothing Alone” misten. Raar. Is dat censuur of is het een andere versie?

Categorieën
kunst poëzie

Gedichtendag 2010

Omdat het vandaag gedichtendag is, wil ik je wijzen op het Project Laurens Jz Coster en de mogelijkheid om elke werkdag een gedicht toegemaild te krijgen.

Website: Project Laurens Jz Coster
Redactie: Raymond Noë
Aan- en afmelden voor de Costermailinglijst

Een van de gedichten die ik ooit via deze lijst in de mailbox kreeg:

Brief

In antwoord op Uw schrijven van
de dato dinges kan ik U berichten
ik doe reeds wat ik kan,
alleen ik kan niet veel verrichten
ik heb het zelf niet in de hand
en wat ik doe doe ik niet goed,
niet goed genoeg naar ik het kan,
dus wacht U af zoals ik ook maar doe,
verblijvend in de hoop U hiermee te verlichten:
ik doe al voor U wat ik kan.

(J.B. Charles)

Categorieën
dagboeken de zoon logboek plaatjes poëzie

Dichter Sam

Sam in de krant! Dit is een liedje dat Sam schreef en opstuurde aan de kinderpagina van NRC:

Sams heldengedicht in de krant
Sams heldengedicht in de krant (NRC CS, 23 jan 2009)
Categorieën
filmpjes linkdump logboek poëzie usa

Niet met je ogen knipperen

Uit de verzamelde werken van S. Palin:

“You Can’t Blink”

You can’t blink.
You have to be wired
In a way of being
So committed to the mission,

The mission that we’re on,
Reform of this country,
And victory in the war,
You can’t blink.

So I didn’t blink.

http://www.youtube.com/watch?v=yFhI3cWY6L4

(video via: Sarah Palin Has An Eyelash Problem)

Note to self: nu heb ik wel even genoeg gehad van Palin.

Categorieën
logboek poëzie

Gedichtendag 2008

Omdat het vandaag gedichtendag is, wil ik je wijzen op het Project Laurens Jz Coster en de mogelijkheid om elke werkdag een gedicht toegemaild te krijgen. Al jaren zorgen Raymond Noë & Marc van Oostendorp voor m’n dagelijkse portie poëzie. Aanmelden voor de mailinglijst kan hier.

Categorieën
logboek poëzie

Tot zijn vrouw

Vrouw, laten wij verder leven
als altijd en elkaar noemen
als die eerste nacht.

Laat er geen dag voorbijgaan
zonder dat ik jouw jongen
en jij mijn meisje bent.

Zelfs al zou ik ouder worden
dan Nestor en jij bejaarder
dan de Sibylle van Cumae,

laten wij daar niet aan denken
en genieten van de tijd
zonder de jaren te tellen.

Ausonius

Categorieën
poëzie

Het lied der achttien doden

Een cel is maar twee meter lang
En nauw twee meter breed,
Wel kleiner nog is het stuk grond
Dat ik nu nog niet weet,
Maar waar ik naamloos rusten zal,
Mijn makkers bovendien,
Wij waren achttien in getal,
Geen zal de avond zien.

O lieflijkheid van lucht en land
Van Hollands vrije kust,
Eens door de vijand overmand
Vond ik geen uur meer rust.
Wat kan een man, oprecht en trouw,
Nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn vrouw, hij kust zijn kind
En strijdt de ijd’len strijd.

Ik wist de taak, die ik begon,
Een taak van moeiten zwaar,
Maar ‘t hart, dat het niet laten kon,
Schuwt nimmer het gevaar.
Het weet hoe eenmaal in dit land
De vrijheid werd geëerd,
Voordat een vloek’bre schennershand
Het anders heeft begeerd.

Voordat, die eden breekt en bralt
Het misselijk stuk bestond,
En Hollands landen binnenvalt
En brandschat zijne grond;
Voordat, die aanspraak maakt op eer
En zulk Germaans gerief,
Ons volk dwong onder zijn beheer
En plundert als een dief.

De Rattenvanger van Berlijn
Pijpt nu zijn melodie;
Zowaar als ik straks dood zal zijn,
De liefste niet meer zie
En niet meer breken zal het brood
Noch slapen mag met haar,
Verwerpt al wat hij biedt of bood,
Die sluwe vogelaar!

Gedenkt, die deze woorden leest
Mijn makkers in de nood,
En die hun nastaan ‘t allermeest,
In hunne rampspoed groot,
Gelijk ook wij hebben gedacht,
Aan eigen land en volk,
Er komt een dag na elke nacht,
Voorbij trekt ied’re wolk.

Ik zie hoe ‘t eerste morgenlicht
Door ‘t hoge venster draalt,
Mijn God, maak mij het sterven licht,
En zo ik heb gefaald,
Gelijk een elk wel falen kan,
Schenk mij dan Uw gena,
Opdat ik heen ga als een man
Als ‘k voor de lopen sta…

Jan Campert (1943)

(bron)

Categorieën
poëzie

This be the verse

They fuck you up, your mum and dad
They may not mean to, but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.

But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,
Who half the time were soppy-stern
And half at one another’s throats

Man hands on misery to man.
It deepens like a coastal shelf.
Get out as early as you can,
And don’t have any kids yourself.

Philip Larkin