Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour braltaal jargon literair literatuur prietpraat

Gongorisme

Gon·go´ris·me (het ~):
gezochte, duistere en gezwollen stijl, naar de Spaanse dichter Luis de Góngora (1561-1627). Vandaag gevonden in Ewoud Sanders Woordhoek in een reactie op het winnen van de prijs voor de ‘Beste Nederlandse zin van 2008′ door Erwin Mortier.

[Gongorisme] betreft een poëtische stijl waarin geleerde woordkeus van gehispaniseerde Griekse en Latijnse afkomst overheerst. Het is verwant aan het Italiaanse marinisme, de Franse préciosité, het Engelse euphuism en de Duitse Schwulst. Zoals in al die stromingen gaat het ook hier om het cultiveren van gekunstelde taalvormen en literaire genres.

(DNB)

Als ik weer eens een onleesbaar stuk onder ogen krijg, stuur ik het terug met de opmerking ‘Gongoristisch geklets’. Gewoon, omdat brallen zo lekker is…

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour literair nederlands

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

Via de Taalpost-rondzendlijst: laat u automatisch ouderwetsch uitfoeteren:

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

„Daerge nochtans een Broetsel syt oft gy van een Duyvelin waert Vol Fiele trecken!”

uitgefoeterd.in1woord.nl

Categorieën
Bon Mot du Jour literair statement

Verbale travestie

Geen ‘haar’ maar ‘zijn’ voor mannelijke en onzijdige zelfstandig naamwoorden

Het Front tegen Verbale Travestie strijdt tegen het misbruik van de Nederlandse taal, inzonderheid tegen het onterechte gebruik van het bezittelijk voornaamwoord ‘haar’. Met andere woorden, het FtVT strijd tegen ,,verharing” van de Nederlandse taal.

(via)

Categorieën
Bon Mot du Jour literair neologismen

Stapelgedicht

Max Dohle introduceert het stapelgedicht:
,,Een stapelgedicht maken we gedichten uit boektitels. Dat moet je ruim zien: vorm, maat en rijm mag je uit je hoofd zetten. Je maakt je gedicht uit boeken in je boekenkast. Leg ze op een stapel zodat het gedicht van boven naar beneden leesbaar is. Fotografeer de stapel en zet ‘m op je website of stuur hem in naar Max Dohle.”

Mijn 50 cent:
Stapelgedicht Paul van Buuren
Reis door de tijd
Wat zijn mij wolken nog en wegen
Denk om uw bagage

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour braltaal jargon literair

Te droes!

Te droes (uitdrukking)

Te droes is oud-nederlands voor ‘verduiveld’ (cf. droes -> duivel). Duikt inmiddels op als semi-belezen vervanger voor ‘verdomd’, ‘verhip’, ‘asjemenou’, ‘krijg nou wat’ et cetera.

(via)

Categorieën
Bon Mot du Jour eufemismen literair

petomanie

pe·to·ma·`nie (zn. de ~)

Weer wat geleerd: ,,petomanie is de kunst van het scheten laten” (wikipedia).
In z’n context:

,,Alt-F4 hoeft niet zonodig een standpunt te verkondigen. Voordat je het weet verzandt zoiets in meningen-petomanie, waarbij de toestand in de wereld nog enkel smeuiige achtergrond vormt” (Alt F4)

Damn Interesting meldt zelfs een professioneel schetenlater, Joseph Pujol:

In 1887 at age 30, “Le Pétomane” first took the stage in Marseilles. The initial attempt was met with some skepticism, since “petomanie” (or “fartistry”) was something of a novelty for the French. (link)

Categorieën
ambtenarentaal Bon Mot du Jour jargon literair

ontouwaanvast knoopbaarheid

Marjolein Februari stelt vast dat in Nederland bij de beoordeling van welke kunst ook “een onbedwingbare behoefte bestaat overal een touw aan vast te knopen. […] Vanachter de stapels zwaar wetenschappelijk en ambtelijk proza op hun bureau klagen de kunstprofessionals over de ontouwaanvastknoopbaarheid van een gedicht.”