Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour jargon nerdspeak

Skeuomorf

Skeuomorf -> designkenmerken in een object die lijken op van erfvorm of restantvorm  in het ontwerp van een object.

to skeuos: betekenis volgens het woordenboek.

Deze restantvorm lijkt op een noodzakelijk kenmerk van een voorafgaand object. Bijvoorbeeld het idee van door een bladeren vertaalt zich naar een vergelijkbare beweging in een e-reader. Of een zegel dat gebruikt wordt op een webpagina. Deze is afgeleid van een lakzegel.

“an element of design or structure that serves little or no purpose in the artifact fashioned from the new material but was essential to the object made from the original material”

Skeuomorph

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour braltaal jargon literair literatuur prietpraat

Gongorisme

Gon·go´ris·me (het ~):
gezochte, duistere en gezwollen stijl, naar de Spaanse dichter Luis de Góngora (1561-1627). Vandaag gevonden in Ewoud Sanders Woordhoek in een reactie op het winnen van de prijs voor de ‘Beste Nederlandse zin van 2008′ door Erwin Mortier.

[Gongorisme] betreft een poëtische stijl waarin geleerde woordkeus van gehispaniseerde Griekse en Latijnse afkomst overheerst. Het is verwant aan het Italiaanse marinisme, de Franse préciosité, het Engelse euphuism en de Duitse Schwulst. Zoals in al die stromingen gaat het ook hier om het cultiveren van gekunstelde taalvormen en literaire genres.

(DNB)

Als ik weer eens een onleesbaar stuk onder ogen krijg, stuur ik het terug met de opmerking ‘Gongoristisch geklets’. Gewoon, omdat brallen zo lekker is…

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour

Emaille

uit de reacties op Woordhoek:

Emaille

,,Ik wou even ingaan op e-mail/email. Sinds 2002 hebben de leden van de Vereniging van nederlandse Emailleurs het woord emaille weer ingevoerd, ondanks het ontbreken van dit woord in Van Dale. Als emailleurs werden we zo gehinderd door het verkeerd geschreven e-mail, dat we vonden dat wij als gebruikers van emaille en makers van emailles dit woord moesten invoeren in de hoop dat het (weer) in de Van Dale komt. Ook het in 2005 opgerichte Museum voor vlakglas- en emaillekunst gebruikt alleen emaille .

(Gré Dubbeldam, emailleur)

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour gezegden synoniemen

Lazarus-stand

Lazarus-stand (eng: ‘Lazarus mode’) -> doodverklaard, met de hoop op wederopstanding

Sinds 2 november is er geen signaal meer ontvangen van de Phoenix Mars Lander. Waarschijnlijk kan het onderzoeksapparaat niet meer voldoende opgeladen worden. National Geographic schreef: ,,There is a slight chance, though, that the lander’s energy-saving “Lazarus mode” could allow Phoenix to be rise again after the long Martian winter, albeit in a limited capacity.” De term komt uit Johannes 11 waar Jezus Lazarus uit de dood opwekt: ,,En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek.” (Joh 11: 43-44)

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour literair nederlands

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

Via de Taalpost-rondzendlijst: laat u automatisch ouderwetsch uitfoeteren:

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

„Daerge nochtans een Broetsel syt oft gy van een Duyvelin waert Vol Fiele trecken!”

uitgefoeterd.in1woord.nl

Categorieën
amsterdams archaisme Bon Mot du Jour dialect gezegden spreektaal

Bollenwangenhapsnoet

Een bollenwangenhapsnoet met een kont als Buiksloterham (Amsterdamse uitdrukking) -> Hij is dom en dik

(met dank aan Ton Zeilstra)

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour dialect jargon

ambeteren

am·be·`te·ren (ww, Belg.)
lastig vallen, plagen, ergeren, vervelen.

Uit het taalmuseum van het Schaftlokaal.

Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour braltaal jargon literair

Te droes!

Te droes (uitdrukking)

Te droes is oud-nederlands voor ‘verduiveld’ (cf. droes -> duivel). Duikt inmiddels op als semi-belezen vervanger voor ‘verdomd’, ‘verhip’, ‘asjemenou’, ‘krijg nou wat’ et cetera.

(via)