Categorieën
archaisme Bon Mot du Jour literair nederlands

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

Via de Taalpost-rondzendlijst: laat u automatisch ouderwetsch uitfoeteren:

„Mormel! Snoodaard! Geboefte!”

„Daerge nochtans een Broetsel syt oft gy van een Duyvelin waert Vol Fiele trecken!”

uitgefoeterd.in1woord.nl